Emision për fëmijë në MTV 2

Aktivitete të organizuara nga shkolla Sh.F.K. "25 Maji" mësues - organizatorët Suzana Kurbardoviq dhe Resmije Trstena.
Mësuesit e mëposhtëm morën pjesë: Igballe Zeqiri, Fatime Selami, Ramadan Limani, Ajdar Sejdi, Vildane Sejfedini, Kadire Hoxha.