Projektit INA

Realizimi i aktiviteteve në korniza të projektit INA në bashkëpunim me SHFV "Idnina" dhe ShFK "25 Maji"-Shkup
1. Vizitë në muzeun e Republikës së Maqedonisë
2. Vizitë në çarshinë e vjetër
3. Vizitë në bibliotekën universitare
4. Pr ditën ndërkombëtare të fëmijëve - vizitë dhe punëtori në Çiftehamam në çarshinë e vjetër - Shkup