Promovimi i shkollës tonë në shkollë digjitale 2018

Me datën 25.04.2018 në mënyrë solemne u promovua shkolla jonë në shkollë digjitale nga kryetari i komunës Boris Georgievski dhe ministresha e arsimit Renata Deskovska si dhe zëv. i arsimit Arbër Ademi. Ku musafirë ishin edhe Ambasadorët e R. Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Suedisë si dhe përfaqësues nga këshilli i Europës. Për nder të musafirëve u dha një program festiv nga nxënësit e shkollës.