Vizitë Ministri i Asimit dhe shkencës

Kënaqësi e veçantë kur ndodhesh në mesin e nxënësve të Shkollës Fillore “25 Maji” të cilët nga ky vit shkollor do ta kenë në dispozicion edhe terenin sportiv modern për aktivitetet sportive.