Hapja e kopshtit te fëmijëve dhe hapja e laboratorit shkencorë - 2