Orari për klasat e tjera dhe shtesë

Orari për klasat e tjera dhe shtesë 02.03.2020

Orari për klasat e tjera dhe shtesë 02.02.2020

Orari për klasat e tjera dhe shtesë 02.01.2020

Orari për klasat e tjera dhe shtesë 02.12.2019

Orari për klasat e tjera dhe shtesë 02.11.2019

Orari për klasat e tjera dhe shtesë 02.10.2019

Orari për klasat e tjera dhe shtesë 02.09.2019