Bordi i shkollës


Anëtarë të bordit të shkollës (emri dhe mbiemri)
Arif Rexhepi – shkolla
Xhemile Aziri – shkolla
Vaide Rexhepi – shkolla
Mevludin Ismaili – Këshilli prindëror
Azem Fazliu – Këshilli prindëror
Nexhmi Ferati – Këshilli prindëror
Qenan Hasani – komuna
Anëtarë të Këshillit prindëror (emri dhe mbiemri)
Sefedin Kadrii, Elfete Ismaili, Mevlud Zimeri, Linda Leskovica, Orhan Ajdari, Sherife Abazi, Abdulqerim Ibishi, Llukman Sinani, Emine Tairi, Qani Iseni, Burhan Jaja, Sedat Jahia, Lavdrim Arifi, Faredin Ajredini, Nadire Demiri, Faruk Alii, Zeqir Ramani, Ramadan Azizi, Muzafer Alili, Nuhi Sadiki, Bashkim Ajeti, Melinda Sinani, Ali Ilazov, Ismail Ramani, Mevludin Aliu, Nexhmedin Shaqiri, Azem Buci, Nijazi Sulejmani, Selami Sali, Xhezair Emrullahu, Fatmir Ramani, Azem Fazliu, Rexhep Sinani, Mevludin Ismaili, Muhamedali Sabedini, Xhezair Emerllova, Fikret Jashari, Avnin Qaili, Miftra Kadriu, Mensur Kadriu, Bujar Murtezani, Sherif Ramadani, Sefedin Veseli, Bekim Mamuti, Riat Mamuti, Ekrem Ismaili, Llokman Aliu, Suat Memeti, Hasan Shurdhaj, Ismail Ameti, Isak Jahii, Vebi Ajdari, Naim Aliji, Bekim Hamiti, Nijazi Nuredini, Sefer Ajeti, Abdulla Memedi, Qenan Murtezani, Safet Neziri
Anëtarë të komunitetit shkollor (numri i nxënësve)
Nxënës nga kl.VI deri kl.IX = 640
Anëtarë të eko-bordit (numri)
31