Mision

Shkolla është një institucion publik arsimor në të cilin nxënësit fitojnë njohuri cilësore. Ofron kushte dhe pajisje të bollshme, të cilat përmirësohen vazhdimisht. Ai pranon ndryshimet si një udhëtim në të cilin bashkëpunon përgjithmonë me prindërit, institucionet dhe mjedisin lokal.